Zajímáš se o studium na naší škole? Zjisti, Co ti můžeme nabídnout

 • Angličtinu s rodilými mluvčími až k C2 – ve skupině budeš s lidmi podobné úrovně napříč ročníky

 • Kariérové poradenství a osobnostní rozvoj – budeš vědět, co dělat po škole

 • Přípravu na VŠ na univerzitě – budou tě učit univerzitní učitelé v nejmodernějších laboratořích)

 • Naše lyceum je lepší než gymnázium – získáš všeobecný základ a bude tě to více bavit

 • Individuální přístup – nebudeš mít více než 17 spolužáků

 • Respektujeme všechny studenty bez ohledu na odlišnosti, včetně zdravotních indispozic. Nezažiješ žádné ponižování ani výsměch kvůli vzhledu, zájmům a příslušnosti ke kultuře či víře. Můžeš se oblékat a vypadat jak chceš

 • Chceš studovat v zahraničí? Podpoříme tě, abys vyjel studovat střední nebo vysokou v zahraničí

 • Praxe – můžeš si vybrat shadowing, stáž, workshop, vzdělávací kurz

 • Poctivou přípravu na maturitu od 1. ročníku – každé pololetí absolvuješ “maturitní” zkoušení z češtiny a napíšeš seminární práci na vlastní téma

 • Unikátní učební plán – učivo jednotlivých předmětů ti do sebe bude zapadat

 • Přátelské klima školy – potkávat se budeš se studenty napříč ročníky

 • Pedagogický sbor – učit tě budou kvalitní učitelé a učitelky

 • Můžeš využít naši pomoc v rámci mentoringu, koučinku a odborné psychologické podpory

Přijď se k nám podívat.

úplně nezávazně

 • Každá prohlídka školy je individuální, ne skupinová

 • Pro vážné zájemce nabízíme pár dnů studia na zkoušku

 • Náš zkušený kariérový poradce rád pomůže nerozhodnutým

Konkrétní termín je možné domluvit zde: +420 733 142 518, nebo zde:

stanislav.knob@montyskola.cz

můžeš si zvolit studijní zaměření

Humanitní

 • tvůrčí psaní a interpretace textu

 • řečnické a argumentační dovednosti

 • logika

 • historie a geografie

 • filozofie

 • sociologie a politologie

 • ekonomie

 • lingvistika

 • literatura

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • právo

 • ekonomii

 • jazyky

 • historii

 • psychologii

 • pedagogiku

 • žurnalistiku

 • umělecké obory

 • literaturu

 • dějiny umění

Přírodovědné

 • kreativní vědecké a kritické myšlení a chápání jevů v souvislostech

 • angličtina a další cizí jazyk

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • medicínu

 • veterinu

 • farmakologii

 • programování

 • hi-tech obory – biochemii, ekologii, genetiku, umělou inteligenci apod.

Rozvrh a organizace výuky

1

Běžná výuka

1 až 2 vyučovací hodiny téhož předmětu za den, min. 2 dny v týdnu

 • Vhodná pro předměty s nutným procvičováním, opakováním.

2

Modulární výuka

půl/celodenní výuka jednoho předmětu až 3x týdně

 • Vhodná pro projektovou, názornou výuku často v reálném prostředí.

Oba přístupy lze kombinovat dle předmětů, probírané látky v rámci variabilních měsíčních rozvrhů.

Školné

standardní školné pro nové studenty hlásící se do 1. ročníku školního roku 2024/2025 a ostatní, kteří zahájí studium v 1. až 3. ročníku po 1. lednu 2025:

15 000 Kč měsíčně

snížené školné pro nové studenty hlásící se do 1. ročníku školního roku 2024/2025:

8 900 Kč měsíčně

máš zájem o snížené školné?

Více informací poskytneme zde:

Mአzájem o studium na naší škole?

Přejdi na naši stránku kontaktů a zeptej se nás na vše, co tě zajímá, nebo rovnou vyplň naši přihlášku ke studiu a zúčastni se přijímacího řízení.