MONTY LYCEUM

Lepší než gymnázium 
 • Centrum kariérového poradenství
  Zveřejněno: 30. 1. 2023

  Naše škola vyvinula unikátní systém kariérového poradenství dle nejnovějších světových [...]

 • Přijďte se k nám podívat
  Zveřejněno: 30. 1. 2023

  Pokud máte zájem o studium na našem anglickém lyceu, [...]

Pro všechny, kteří nezapadají nebo nechtějí zapadnout

Čím se odlišujeme?

 • Individualizovaná výuka atraktivními a moderními metodami
 • Přátelské a podnětné prostředí – vynikající klima školy
 • Blokové vyučování, spolupráce s VŠ pedagogy, výuka probíhající na PřF OU

 • Výuka v angličtině a v češtině s důrazem na výuku dalších jazyků – španělština nebo němčina
 • Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a studijní pobyty v zahraničí
 • Anglické lyceum Monty je zapsáno v Rejstříku škol MŠMT

 • Gymnaziální obsah výuky – získání rozsáhlého všeobecného základu plus specializace
 • Od 3. ročníku volba humanitního nebo přírodovědného zaměření – obě specializace jsou vzájemně provázány
 • Propracovaný systém kariérového poradenství a rozvoje soft skills již od 1. ročníku

 • Profesionální mentoring, koučink a psychologická podpora

 • Maximálně 16 studentů v ročníku – minimální počet členů studijní skupiny není limitován, vytváříme funkční projektové týmy podle oborového zaměření

 • Respekt ke všem studentům a jejich odlišnostem, včetně zdravotních indispozic. Žádné ponižování ani výsměch kvůli vzhledu, zájmům a příslušnosti ke kultuře či víře. Každý se může oblékat a vypadat jak chce

Naše nabídka

Zaměření

Humanitní zaměření

 • tvůrčí psaní a interpretace textu

 • řečnické a argumentační dovednosti

 • logika

 • historie a geografie

 • filozofie

 • sociologie a politologie

 • ekonomie

 • lingvistika

 • literatura

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • právo,
 • ekonomii,
 • jazyky,
 • historii

 • psychologii

 • pedagogiku

 • žurnalistiku

 • umělecké obory

 • literaturu

 • dějiny umění

Přírodovědné zaměření

 • kreativní vědecké a kritické myšlení a chápání jevů v souvislostech

 • angličtina a další cizí jazyk

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • medicínu

 • veterinu

 • farmakologii

 • programování

 • hi-tech obory – biochemii, ekologii, genetiku, umělou inteligenci apod.

Naše výuka

Dvě formy

1

Běžná výuka

1 až 2 vyučovací hodiny téhož předmětu za den, min. 2 dny v týdnu

 • Vhodná pro předměty s nutným procvičováním, opakováním.

2

Modulární výuka

půl/celodenní výuka jednoho předmětu až 3x týdně

 • Vhodná pro projektovou, názornou výuku často v reálném prostředí.

Oba přístupy lze nakombinovat dle předmětů, probírané látky v rámci variabilních měsíčních rozvrhů.

Přijímací řízení

Jak studovat u nás?

Zájemci o studium na naší škole absolvují přijímací řízení skládající se ze dvou částí:

 • 1. část – Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 2. část – Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Podrobné informace o termínech konání zkoušek, o jejich průběhu a následném vyhodnocení naleznete na další straně.

sešit, modrý budík, barevné psací potřeby, lupa, kancelářské sponky a brýle rozmístěné po stole

Školné

výše školného platná pro nové studenty od školního roku 2024/2025

Standardní školné

6 900 Kč měsíčně

140 000 Kč/rok

Stipendijní podpora

sleva na školném až 90%