ANGLICKÉ LYCEUM ostrava

dáváme náskok

 • Našim prvním maturantům přejeme úspěšné složení zkoušek!
  Zveřejněno: 18. 4. 2024

   

 • Přijďte se k nám podívat
  Zveřejněno: 12. 12. 2023

  Pokud máte zájem o studium na našem anglickém lyceu, [...]

 • Centrum kariérového poradenství
  Zveřejněno: 30. 11. 2023

  Naše škola vyvinula unikátní systém kariérového poradenství dle nejnovějších světových [...]

Pro všechny, kteří nezapadají nebo nechtějí zapadnout

Čím se odlišujeme?

 • Individualizovaná výuka atraktivními a moderními metodami
 • Přátelské a podnětné prostředí – vynikající klima školy
 • Blokové vyučování, spolupráce s VŠ pedagogy, výuka probíhající na PřF OU

 • Výuka v angličtině a v češtině s důrazem na výuku dalších jazyků – španělština nebo němčina
 • Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám a studijní pobyty v zahraničí
 • Anglické lyceum Monty je zapsáno v Rejstříku škol MŠMT

 • Gymnaziální obsah výuky – získání rozsáhlého všeobecného základu plus specializace
 • Od 3. ročníku volba humanitního nebo přírodovědného zaměření – obě specializace jsou vzájemně provázány
 • Propracovaný systém kariérového poradenství a rozvoje soft skills již od 1. ročníku

 • Profesionální mentoring, koučink a psychologická podpora

 • Maximálně 16 studentů v ročníku – minimální počet členů studijní skupiny není limitován, vytváříme funkční projektové týmy podle oborového zaměření

 • Respekt ke všem studentům a jejich odlišnostem, včetně zdravotních indispozic. Žádné ponižování ani výsměch kvůli vzhledu, zájmům a příslušnosti ke kultuře či víře. Každý se může oblékat a vypadat jak chce

Naše nabídka

Zaměření

Humanitní zaměření

 • tvůrčí psaní a interpretace textu

 • řečnické a argumentační dovednosti

 • logika

 • historie a geografie

 • filozofie

 • sociologie a politologie

 • ekonomie

 • lingvistika

 • literatura

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • právo,
 • ekonomii,
 • jazyky,
 • historii

 • psychologii

 • pedagogiku

 • žurnalistiku

 • umělecké obory

 • literaturu

 • dějiny umění

Přírodovědné zaměření

 • kreativní vědecké a kritické myšlení a chápání jevů v souvislostech

 • angličtina a další cizí jazyk

Toto zaměření je určeno všem,
kteří chtějí studovat na VŠ:

 • medicínu

 • veterinu

 • farmakologii

 • programování

 • hi-tech obory – biochemii, ekologii, genetiku, umělou inteligenci apod.

Naše výuka

Dvě formy

1

Běžná výuka

1 až 2 vyučovací hodiny téhož předmětu za den, min. 2 dny v týdnu

 • Vhodná pro předměty s nutným procvičováním, opakováním.

2

Modulární výuka

půl/celodenní výuka jednoho předmětu až 3x týdně

 • Vhodná pro projektovou, názornou výuku často v reálném prostředí.

Oba přístupy lze nakombinovat dle předmětů, probírané látky v rámci variabilních měsíčních rozvrhů.

Přijímací řízení

Jak u nás studovat?

Zájemci o studium na naší škole absolvují přijímací řízení skládající se ze dvou částí:

 • 1. část – Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 2. část – Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Podrobné informace o termínech konání zkoušek, o jejich průběhu a následném vyhodnocení naleznete na další straně.

sešit, modrý budík, barevné psací potřeby, lupa, kancelářské sponky a brýle rozmístěné po stole

Školné

nabízíme snížené školné pro nové studenty od školního roku 2024/2025, kteří uvedou Monty Lyceum v přihlášce na prvním místě

Standardní školné Anglického lycea Monty

15 000 Kč měsíčně

150 000 Kč/rok

Snížené školné pro nové studenty Anglického lycea Monty

7 900 Kč měsíčně

79 000 Kč/rok

Náš instagram

Podívejte se,
jak to u nás vypadá

Vybrat jediného žáka Monty School na sekání úspěšných žáků porubských škol bylo letos obzvláště těžké. Nakonec třídu a naší školu reprezentoval úspěšný maturant Pavel H. Ten je naším žákem již od 1. stupně ZŠ. Již před dvěma lety absolvoval Cambridgeské zkoušky na úrovni C2, tedy nejvyšší možné. Jazyky jsou jeho vášní. Takže získal také certifikáty ze španělštiny a japonštiny, a to na úrovni B1. Jeho další kroky budou směřovat na Ostravskou univerzitu na obor Anglická a španělská filologie, nebo na Univerzitu Palackého do Olomouce na Japonskou filologii a Evropská studia a diplomacii.

#MontySchool #MontyLyceum #DavameNaskok #AutonomyMasteryPurpose #maturita #oceneni #anglictina #spanelstina #japonstina #uspech #studium

Mgr. Alexandra Vidláková
...

Jakými tématy nás studenti překvapí tentokrát? Těšíme se.

#MontySchool #MontyLyceum #AutonomyMasteryPurpose #DavameNaskok #konference #prezentacnidovednosti #veda
...

Zveme všechny rodiče a přátele 🔔 ...

Všech deset našich prvních maturantů uspělo v didaktických testech i slohových pracích. Didaktický test z anglického jazyka - průměr třídy 94 bodů ze 💯 !!!Máme radost. A těšíme se na naše studenty zítra a v pátek u ústních zkoušek ❤️ ...

Umyj mi maminko, umyj mi záda
Až budu velká, taky ti ráda umyju záda.
Jan Kašpar
Dnes ráno mi v souvislosti s Dnem matek vytanula na mysli tahle krátká básnička ze sbírky Tulikráska Jana Kašpara. V té knize je řada dalších, veselých, melancholických i smutných a hlavně srozumitelných básniček o dospívajících, maminkách a tatíncích. A všem ji doporučuji.
A maminkám přeji nádherný den, nechte se dnes opečovávat 🌞

#MontySchool #MontyLyceum #denmatek #laska #maminka #zivot
...

Legendární Exupéryho klasika o smyslu života a přátelství, ve výjimečné interaktivní instalaci s rozšířenou realitou světově uznávané multimediální umělkyně Elišky Podzimkové. ...

Srdečně zveme všechny Monty lidi na závod. Můžete se zúčastnit, nebo jen fandit. Těšíme se 12. 6. od 9 do 13 hod.

#MontySchool #xrace #DavameNaskok #prekonejse #pohyb #hranice #komunita
...

První Monty poslední zvonění. Good luck maturanti 🍀

#MontyLyceum #MontySchool #poslednizvoneni #maturita #AutonomyMasteryPurpose #DavameNaskok
...