Podmínky pro přijetí do vyššího ročníku Monty Lycea

Dle § 63 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) může být uchazeč přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a rozhoduje o tom na základě podané žádosti ředitelka školy.

Obor vzdělávání: 78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum

Stupeň vzdělání: střední s maturitou

Forma a druh studia: denní, řádné

Délka studia: 4 roky

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

Ve školním roce 2022/3 jsou k dispozici volná místa ve všech třech budoucích ročnících (1. až 3. ročník).

Své studenty si pečlivě vybíráme, posuzujeme především individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu!

Naším heslem je „Feel different, study different”, tedy „Nezapadáš a nechceš zapadnout? Studuj jinak“. Nabízíme studium tedy zejména pro ty, kteří mají studijní předpoklady, ale vadí jim studium gymnaziálního typu s neosobním přístupem, bez možnosti zaměření na oblasti, v nichž vynikají nebo chtějí vyniknout. Orientujeme se na perfektní zvládnutí cizích jazyků, přípravu na vysokou školu a praktické dovednosti.

Kontaktujte nás

Měli byste zájem o individuální prohlídku školy? Chtěli byste si vyzkoušet studium na zkoušku? Či byste raději předem zkonzultovali některé detaily s našim kariérovým poradcem?

Domluvte si termín na následujících kontaktech: