Jak se přihlásíš k maturitě?

Abys mohl k maturitě, musíš vyplnit a podepsat přihlášku zde
Pokud žádáš o přizpůsobení podmínek maturity, musíš odevzdat kromě přihlášky i posudek z PPP
Přihláška k jarnímu termínu se podává do 1. 12. 2023
K podzimnímu termínu se můžeš přihlásit do 25. 6. 2024
Maturita se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý si vybereš – bude buď cizí jazyk, nebo matematika. Právě matematiku či cizí jazyk si pak můžeš vybrat jako nepovinnou zkoušku.
Zkouška v Profilové (školní) části se skládá z těchto zkoušek: český jazyka a literatura, cizí jazyk (v případě, že jsi konal zkoušku z daného cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, dvě další povinné zkoušky
V případě, že si ve společné části maturitní zkoušky zvolíš matematiku, pak se profilová zkouška skládá z českého jazyka a dvou dalších povinných zkoušek
Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí
Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se koná kombinací písemné práce a ústní zkoušky. Ostatní zkoušky v profilové části se konají ústní formou
Nejméně jedna z povinných zkoušek musí být z předmětu zaměření. Vybrané profilové zkoušky se musejí lišit

Termíny společné části

2. – 7. 5. 2024 – Didaktický test český jazyk, didaktický test anglický jazyk nebo didaktický test matematika

Termíny profilové části

23. 4. 2024 – písemná práce z českého jazyka
24. 4. 2024 – písemná práce z anglického a cizího jazyka
16. 5 – 17. 5. 2024 – ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací